Consulenten Hulpverlening OCJ/SDJ

Het agentschap Jongerenwelzijn – afdeling Ondersteuningscentra en Sociale diensten Jeugdrechtbank (OSD) is op zoek naar meerdere consulenten in Antwerpen, ten einde de teams van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten bij de jeugdrechtbank (SDJ) te versterken. Het betreft steeds tijdelijke contracten.

Het OCJ is actief binnen de onderhandelende hulpverlening. Het onderzoekt in welke mate tussenkomst vanuit de overheid noodzakelijk is ten einde de veiligheid/welzijn van de minderjarige binnen een Verontrustende Opvoedingssituatie te waarborgen. In dit geval spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. Indien er met de cliënt geen akkoord wordt verkregen rond de maatschappelijk noodzakelijk geachte hulpverlening, heeft het OCJ het mandaat om het dossier door te sturen naar het parket.

Het SDJ is actief binnen het kader van de gerechtelijke hulpverlening . Zij staan in voor het onderzoek, het organiseren en het uitvoeren van de hulpverlening bij Verontrustende Opvoedingssituaties en Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) aangemeld door de jeugdrechtbank.

Gelieve je motivatiebrief en CV elektronisch te bezorgen t.a.v. Ingrid Van Eetvelt op volgend e-mailadres : regiobjb.antwerpen@jongerenwelzijn.be

Meer informatie: https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/ons/vacatures/consulent%20_ant_zomer%202018.pdf