vacature voor een domeincoördinator Diversiteit aan de UAntwerpen

Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijdse domeincoördinator Diversiteit.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

  • Je ondersteunt de Universiteit Antwerpen in het ontwikkelen en voorbereiden van haar diversiteitsbeleid zowel ten aanzien van studenten als van personeel. Je bent hierbij op de hoogte van de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en weet hierop proactief in te spelen.
  • Je ondersteunt UAntwerpen in het implementeren, analyseren en evalueren van concrete beleidsplannen en initiatieven. Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele processen Je gebruikt hierbij onder andere het principe van PDCA.
  • Je coördineert de ondersteunende activiteiten en overlegstructuren behorende tot het domein diversiteit waarbij jij ook instaat voor het onderhouden van interne en externe contacten.
  • Je hebt een overzicht van de beleidsvoering van faculteiten en weet het centrale diversiteitsbeleid en het facultaire beleid op elkaar af te stemmen.
  • Je rapporteert op regelmatige basis aan de het departementshoofd of andere bevoegde instanties, en onderhoudt in dit verband een gevarieerd netwerk.
  • Je stuurt het Team Diversiteit aan door het uittekenen van processen en procedures met het oog op een resultaatsgerichte dienstverlening.
  • Je coacht de leden van Team Diversiteit, voor een optimale taakverdeling en persoonlijke ontwikkeling.
  • Je ondersteunt de Stuurgroep Diversiteit en zorgt voor de inhoudelijke opvolging ervan.


Meer informatie hier.