Vacature UCCL: Onderzoeker in het domein van agressie (70%)

Aan de UCCL is er een vacature voor een onderzoeker in het domein van agressie (70%). Meer informatie vind je hieronder en via deze link.

Opdracht en verantwoordelijkheden:

Eén van de speerpunten van de expertisecel Empowering people is het bestuderen van de verschijningsvormen van agressie en het ontwikkelen van een aanpak op maat. Voor een opdracht voor het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zoeken we een ervaren onderzoeker. Het onderzoek heeft tot doel om de kenmerken, het voorkomen en de aanpak inzake seksisme in verschillende contexten in kaart te brengen. Het onderzoek heeft drie doelstellingen: (1) het in kaart brengen van de betekenisgeving aan, ervaringen met, attitude tegenover en kennis over seksisme, (2) het ontwikkelen van een vragenlijst die het mogelijk maakt om deze aspecten van seksisme te meten bij individuen en tenslotte (3) het ontwikkelen van een zelfscan die als sensibiliseringstool kan ingezet worden. De onderzoeker wordt betrokken bij de realisatie van elk van deze doelstellingen en staat vooral in voor de literatuurstudie, een inhoudsanalyse van Engelstalige teksten, de organisatie van focusgroepen (in het Nederlands) en de verwerking en rapportering hiervan, en de uitwerking van een sensibiliseringstool.

Profiel:

 • Je hebt minstens een masterdiploma in de sociale of humane wetenschappen (psychologie, criminologie, pedagogie, seksuologie, sociologie, antropologie, gender en diversiteit) of aanverwante diploma’s.
 • Je bent vertrouwd met of heb minstens affiniteit met onderzoek naar agressie, gender, diversiteit en gelijke kansen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwalitatief onderzoek, en met de dataverzameling, -analyse en –rapportering in het kader hiervan. Ervaring met focusgroep gesprekken en inhoudsanalyse is een troef.
 • Je hanteert een correct en wetenschappelijk taalgebruik. Bovendien ben je in staat om wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier te rapporteren.
 • Je bent in staat om juridische teksten te lezen en te interpreteren.
 • Je hebt minstens een goede passieve kennis van de Engelse en Franse taal (bv. om Engelstalige literatuur te lezen en Franstalige gesprekken te analyseren).
 • Je kan omgaan met strakke deadlines en weet deze te respecteren.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in de context van een team.

Aard van de betrekking en bezoldiging:

 • Contractueel bediende, bezoldiging in een organisatie-eigen barema A21/35 voor bedienden (master) alsook maaltijdcheques ter waarde van 5.7€
 • Contract van bepaalde duur voor de periode van 6 maanden (mei-oktober 2017)
 • Tewerkstelling van 70%
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring worden erkend.

Datum indiensttreding:

1 mei 2017

Tewerkstelling

In UCLL, Gezondheid en Welzijn, Campus Diepenbeek.

Meer informatie over de missie, visie en strategische prioriteiten van de hogeschool vind je op www.ucll.be .

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste op 5 april 2017 (12:00). Voor meer informatie kan je terecht bij Anne Groenen, Hoofd onderzoek Gezondheid en welzijn, anne.groenen@ucll.be of bij Sandra Martin, Hoofd dienstverlening Gezondheid en welzijn, sandra.martin@ucll.be.

Selectiemethode

Preselectie op basis van de sollicitatiedossiers, gevolgd door een selectie-interview.