Studienamiddag “Ouderen, meer dan een grijze massa?”

Op dinsdag 15 november 2022 vanaf 13u gaat er bij Liberas in Gent een studienamiddag door onder de titel “Ouderen, meer dan een grijze massa?”. Vief, een ouderenvereniging, en VVVUUR, een vrouwenvereniging, slaan de handen in mekaar voor de organisatie van een studienamiddag over gender en diversiteit op leeftijd. Wij achten dit nodig, want te vaak worden mensen vanaf een bepaalde leeftijd gezien als één gelijk blok hoewel zij ook gekenmerkt worden door een verschil in ervaringen, ideeën, gender, seksuele geaardheid en etnische achtergrond. Daar willen we die namiddag de aandacht op richten en ook specifiek op de situatie van de oudere vrouw, die zich vaak op het kruispunt van seksisme en ageisme bevindt.

Meer informatie: https://vief.be/acties/ouderen-meer-dan-een-grijze-massa.