Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power bestaat uit een tentoonstelling en een publiek programma met lezingen, panelgesprekken, performances en filmvertoningen. In dit project komen verhalen uit de feministische strijd samen. Kwesties rond ras, gender en klasse worden belicht vanuit een benadering waarbij de samenloop van discriminatiegronden en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar wordt gemaakt. Het project tracht voorbij het Westers feminisme te kijken en de origines van het transnationaal en intersectioneel feministisch perspectief in België en daarbuiten te traceren.

Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power wordt georganiseerd in het kader van The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989, een project geïnitieerd door de museumconfederatie L’Internationale met de steun van het Cultuurprogramma van de Europese Unie. Het is samengesteld door Nataša Petrešin-Bachelez en Wim Waelput.

Het opening event vindt plaats op 27 april om 19:00. De tentoonstelling wordt geopend op 28 april om 20:00. Voor het volledige programma en de laatste updates: www.kiosk.art/showmeyourarchive.