Muslim Feminism in Belgium and Secular Liberal Constraints (Sophia & Kiosk, Gent) – Vrijdag 16/6

Vrijdag 16 juni organiseert Sophia in samenwerking met Kiosk vzw (expositieruimte voor hedendaagse kunst van KASK, Gent) een avond als afsluiter van het project Show Me Your Archive and I Will Tell You Who is in Power.
De avond staat in het teken van Muslim Feminism in Belgium and Secular Liberal Constraints.
De avond begint met een lezing door Iman Lechkar, doctor in de Sociale en culturele antropologie (2012, KUL). Lechkar schetst de contouren van een Islamitisch feminisme in België door na te gaan welke mechanismen belemmerend zijn voor moslimvrouwen en hoe zij zichzelf organiseren om hun fundamentele rechten te bekomen in een seculier liberale context.

De lezing wordt gevolgd door een slam poetry performance door Samira Saleh. Zij trad o.a. op bij Female Takeover in a Man’s World show en de 44ste Vrouwendag. Vanaf dit jaar is ze Slambassadrice voor België bij Next Generation Speaks.

Nadien vindt een panelgesprek plaats met Fatma Arikoglu (medewerker gelijke kansen bij Ella – kenniscentrum gender en etniciteit), Nella van den Brandt (postdoctoraal onderzoekster in de geesteswetenschappen bij Universiteit Utrecht) & Samira Saleh, gemodereerd door Sophie Withaeckx (doctor in Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen en verbonden aan RHEA).

De avond wordt afgesloten met een drankje in KIosk, waar u de tentoonstelling voor het laatst zal kunnen bezoeken.
Praktisch: