Middaglezingen Gender en Diversiteit

De Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent wil de aanwezige expertise van onderzoeks-, onderwijs- en beleidsmedewerkers die werken rond gender en/of diversiteit, samen brengen. Hiertoe bieden de middaglezingen een ideaal platform.