Lesrooster: vrije keuze

Binnen het curriculum kunnen ook opleidingsonderdelen worden gekozen (aangeboden door één van de vijf Vlaamse instellingen) die (nog) niet opgenomen zijn in de keuzelijst in de studiegids. Deze opleidingsonderdelen hebben uiteraard wel inhoudelijke aanknopingspunten met de thema’s gender en diversiteit.

Noot:

 1. Bekijk zeker goed de begincompetenties van ieder opleidingsonderdeel of vraag deze na bij de verantwoordelijke lesgever.
 2. Deze opleidingsonderdelen moeten worden voorgelegd aan prof. dr. Aymon Kreil (Aymon.Kreil@ugent.be) met trajectbeleider Els Wille (els.wille@ugent.be) in cc. Bekijk deel 3.4 van de praktische gids voor verdere info ivm aanvraagprocedure.

Hieronder vind je een inspiratielijst met hoofdzakelijk UGent-keuzevakken.

Via de studiekiezer kan je studiefiches van onderstaande vakken opzoeken.

 • Coaching en diversiteit, 5 ECTS, Prof. dr. De Schauwer
 • Studium generale
 • Context en nuance. Kritisch reflecteren over actuele thema’s, 6 ECTS, Prof. dr. Kristoffel Demoen en Prof. dr. Jonas Roelens, UGent
 • Historische Engelstalige letterkunde I, 5 ECTS, Prof. dr . Andrew Bricker.
 • Islam en de globale wereld: tekst en context. 6 ECTS,
 • Migration and integration. 5 ECTS, prof. dr. Bart Van de Putte
 • Cultuurstudies. 5 ECTS, Prof. dr. Kris Rutten, UGent.
 • Migratierecht. 4 ECTS, prof. dr. Ellen Desmet, UGent.
 • Literature in English: Older Period III (‘Gender and seksualiteit in negentiende-eeuwse Engelse literatuur’), 5 credits
 • Migratie en de multiculturele samenleving, 6 ECTS, dr. Pieter-Paul Verhaeghe, VUB (uitwisselingsvak)
 • Relatie- en gezinsstudies, 4 ECTS, prof.dr. Alexis Dewaele
 • Seksuele en relatie-ethiek, 5 ECTS,
 • Bijzondere vraagstukken: Seksuele misdrijven, prostitutie en mensenhandel. 4 ECTS, prof. dr. Gert Vermeulen, UGent
 • Multiculturaliteit en recht. 4 ECTS, prof. dr. Eva Brems, UGent
 • Gender and Identity in African Literatures, 5 ECTS, Prof. Jonna Katto, UGent.
 • Structuur en Conflict in het Globale Zuiden, 6 ECTS, Prof. dr. Koenraad Bogaert, UGent.

Jaarvak

 • Redelijk eigenzinnig, jaarvak, VUB, thema Racisme. Voor meer info zie https://www.vub.be/redelijk-eigenzinnig#over