Genderdag 26 januari 2016

De dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid organiseert haar tweede Gender-inspiratiedag op dinsdag 26 januari 2016 in het VAC Leuven (Auditorium Dirk Boutsgebouw).

Genderdag De Genderdag omvat drie delen; een voormiddagluik rond genderdiversiteit, een namiddagluik rond het kruispunt tussen gender en etniciteit en als afsluiter een overkoepelend panelgesprek over gelijke kansen in leidinggevende functies. Inschrijven kan voor alle delen afzonderlijk, maar kan ook voor het volledige programma.

 

Meer informatie over de inhoud van deze dag vind je in de bijlage. Uitnodiging__Genderdag__2016__DEF.

Inschrijven kan via volgende link