To Name Herstory

Aan de hand van Kathy Acker – schrijfster, pornografe, dichteres, feministe – gaat NTGent samen met Florian Fischer op zoek naar de betekenis van woorden als gender, identiteit, seksualiteit en feminisme. De wereld van BDSM wordt bijvoorbeeld onderzocht in de hoop meer inzicht te verwerven in machtsverhoudingen.