Nieuwe interuniversitaire opleiding

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie en de Vlaamse Regering hebben positief advies gegeven voor de inrichting  van een Master in Gender en Diversiteit vanaf 2014-2015. Deze unieke interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse Universiteiten – KU Leuven,  UAntwerpen, UGent, UHasselt en Vrije Universiteit Brussel – en zal worden aangeboden als een eenjarig programma (60 studiepunten).

In de masteropleiding ligt de  nadruk enerzijds op theorievorming over sociale ongelijkheid en discriminatie en het internationale onderzoek in het domein van gender en diversiteit. Anderzijds legt de opleiding via een stage een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en NGO’s.

Het programma bestaat uit drie verplichte vakken die op een dag gedurende het eerste semester in een centrale locatie in Brussel worden georganiseerd. De verdiepingsvakken worden aan de verschillende universiteiten aangeboden, maar kunnen op afstand via teleclassing aan de eigen instelling gevolgd. Daarnaast is er een stage, één of meerdere keuzevakken en een masterproef.

Zie het menu bovenaan voor info over het programma, de toelatingsvoorwaarden, etc.

Inschrijven is mogelijk via de administratief coördinerende instelling, de UGent, vanaf 1 juli 2014: studiekiezer master gender en diversiteit

PDF-fiche van de opleiding: klik hier

Voor meer info kan U intussen terecht bij:

Chia.Longman@ugent.be

Gily.Coene@vub.ac.be

Veerle.Draulans@soc.kuleuven.be

Petra.Meier@ua.ac.be

Patrizia.Zanoni@uhasselt.be