Programma

De opleiding is gespreid over twee semesters en omvat vijf delen: (1) een verplichte gemeenschappelijke theoretische basis (vaste stamvakken), (2) een gedeeltelijke keuze in vakken die de binding tussen theorie en maatschappelijke praktijk centraal stellen (flexibele stamvakken), (3) individuele keuzevakken, (4) een stage en (5) de masterproef. Daarmee beoogt de opleiding een geleidelijke evolutie van een gemeenschappelijke, theoretische focus naar een meer individuele thematische specialisatie en veldverkenning.

Het curriculum van de master in gender en diversiteit ziet er schematisch als volgt uit:

Basis: vaste stam, 15 ECTS
Eerste semester op dinsdag, centrum Brussel
(Ravensteingalerij 49-50, vlakbij Centraal Station)

De drie vaste stamvakken worden op één dag in de week gedoceerd tijdens het eerste semester, de dinsdag (enkele uitzonderingen op woensdag). Hiervoor is een centrale locatie in Brussel vastgelegd, vlakbij het Centrale Station.

Verplicht op te nemen opleidingsonderdelen:

  • Gender and Intersectionality (English)                 5 ECTS – Sem. 1
  • Overzicht van het feministisch denken               5 ECTS – Sem. 1
  • Seminarie diversiteits- en gendertheorieën         5 ECTS – Sem. 1

Verdieping: flexibele stam, 15 ECTS, ter plaatse of via teleclassing in eigen instelling 

Drie opleidingsonderdelen te kiezen uit:

  • Gender, diversity and politics (VUB)   5 ECTS – Sem. 1
  • Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief (UGent) 5  ECTS – Sem. 1
  • Diversity, equality and inclusion in organizations (UH)   5 ECTS – Sem. 2
  • Gender en diversiteit in de EU en internationale politiek (UA)    5 ECTS –  Sem. 2
  • Gender en diversiteit: wetenschap en maatschappij    (KUL)  5 ECTS – Sem. 2

De flexibele stamvakken worden aan de verschillende instellingen gedoceerd, maar kunnen aan alle andere instellingen (vanaf AJ 17-18 ook in UA) via teleclassing, live en interactief, ook gevolgd worden.

Stage: reflectiestage (5 ECTS) of participatiestage (10 ECTS) (coördinatie UGent)

Keuzevakken (5 of 10 ECTS) 

Er kan voor een of twee keuzevakken geopteerd worden – afhankelijk van de keuze voor een korte of langere stage. Je kan een vak kiezen (1) uit het uitgebreid aanbod aan vakken in de verschillende instellingen (ter plaatse te volgen – zie overzicht keuzevakken), (2) uit de 2 niet-gekozen flexibele stamvakken of (3) zelf een vak voorstellen en voorleggen ter goedkeuring (zie ook ‘vrij keuze’).

Masterproef (15 ECTS)


Je vindt het gedetailleerde programma voor 2017-18 in de studiegids van de UGent:

Voor info over de mogelijkheden van deeltijds studeren en vrijstellingen, zie veelgestelde vragen.