Vacature jobstudent ‘status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart brengen’

Het Departement EWI van de Vlaamse overheid zoekt voor 1 maand een jobstudent met master in Gender en Diversiteit voor het in kaart brengen van de status genderbeleid in Vlaamse onderzoeksinstellingen.

 1. Organisatie van tewerkstelling

Vlaamse overheid : DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP & INNOVATIE : Afdeling Onderzoek Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel

http://www.ewi-vlaanderen.be/

 1. Hybride werken

Vanwege de Corona-maatregelen is telewerk nog steeds aanbevolen en ook na 28 juni blijft het overleg op kantoor beperkt; opdrachten worden zelfstandig via telewerk uitgevoerd en periodiek overleg gebeurt online via Teams.

 1. De opdracht

Het betreft het in kaart brengen van de status gender-, diversiteit- en inclusiebeleid in de (voornaamste) Vlaamse onderzoeksinstellingen, steunend op onderstaande GEP-vereisten van de EC.

De informatie wordt verzameld via de websites van de Vlaamse onderzoeksinstellingen aangevuld met informatie die rechtstreeks bij de instellingen wordt opgevraagd, en (waar mogelijk) enkele interviews.

De informatie wordt geordend in een overzichtelijke tabel en samengevat in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

De opdracht wordt zelfstandig via telewerk uitgevoerd en begeleiding en afstemming gebeurt via online overleg (TEAMS).

Een gedetailleerd taakbeschrijving wordt in overleg opgesteld.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021.

 

 1. Diplomavereiste

 

master in Gender en Diversiteit

 1. Competenties

 

*   Zelfstanding kunnen werken.

*   Talenkennis :

*   Nederlands – zeer goed – lezen, schrijven en spreken

*   Engels – goed – voor het lezen en interpreteren van teksten

*   Analytische vaardigheden voor het analyseren en verwerken van de beschikbare informatie in een overzichtelijke tabel en samen te vatten in een conclusierapport, beide in de Nederlandse taal.

*   Kwalitatieve onderzoeksvaardigheden voor het begeleiden van de interviews.

*   Computervaardigheden: Word, Excel, Teams,…

 1. Solliciteren

Stuur jouw CV en motivatiebrief, incl. de huidige status van het aantal uren dat je nog als jobstudent mag werken (berekend via tool in punt 3) aan Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be<mailto:Aanwervingen.ewi@vlaanderen.be> en  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>.

De opdracht wordt uitgevoerd in de maand augustus of september 2021. Vermeld u beschikbaarheid.

 1. De voorwaarden werken als jobstudent staan in:

https://www.vlaanderen.be/werken-als-jobstudent

Beperking

U mag maximaal 475 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. U mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als u boven de grens van 475 uren gaat, betaalt u vanaf het 476ste uur de normale sociale bijdragen.

Met de Student@work-app((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fmobiel.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9L46IP07KmDXaQGkwKjzXvND33zK4DLzEjOZxQKKT7k%3D&reserved=0> kunt u op uw smartphone volgen hoeveel uren u nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. U kunt dat ook doen via de online toepassing((opent in nieuw venster))<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mysocialsecurity.be%2Fstudent%2Fnl%2Fover-student-at-work%2Fcontingent.html&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7Cfa10cac5363a4a207d7908d9245b4630%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637580796693773464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xXjuvAT0AdJZG9o6KZkGir%2Bici%2F%2FF2tbp5GcsojHWKU%3D&reserved=0>.

Behoud ik mijn Groeipakket (kinderbijslag) als ik werk als jobstudent?

Bijvoorbeeld :

 

Juli 2021 : 21 werkdagen x 7,5 u  = 157,5 u

 

of

 

Augustus 2021 : 22 werkdagen x 7,5 u = 165u Na uw studie Zodra u afstudeert en u geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent u student af en mag u dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als u in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag u nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Aanbod – bediende met maandloon,

 • Voor jobstudenten jonger dan 21 jaar bedraagt het salaris € 1.546 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%).

 • Voor jobstudenten van 21 jaar en ouder bedraagt het salaris € 1.846,57 bruto/maand (bij een

tewerkstelling aan 100%). Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage.

 • Een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag.

Netto salaris berekenen:

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fwerken-voor-vlaanderen%2Fsalarissimulator&data=04%7C01%7Crita.hauchecorne%40vlaanderen.be%7C62f5ddbc996c4d55ab5f08d924e6bdd2%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637581395724294207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AF4ss0hFdjTnXnFSDKYZyYlkJ02t1JNoWj7yZqxJZgA%3D&reserved=0>

 

 

 

 1. Voor verdere vragen :

*   werken als jobstudent bij EWI: dirk.vandegaer@vlaanderen.be<mailto:dirk.vandegaer@vlaanderen.be>

*   over de taakinhoud :  rita.hauchecorne@vlaanderen.be<mailto:rita.hauchecorne@vlaanderen.be>