Roosters

Via onderstaande links kan je de lesroosters voor de vaste en flexibele stamvakken (AJ 2019- 2020) downloaden. Kleine wijzigingen (voornamelijk lokalen ) zijn nog mogelijk, maar deze zullen steeds via deze webpagina aangekondigd worden

De lesrooster van de keuzevakken, kan je op deze webpagina raadplegen.

De studiegids voor de master Gender en Diversiteit kan hier worden bekeken. Via het keuzemenu in de rechterbovenhoek, kan je ook per semester een lesrooster bekijken (incl. roostering keuzevakken – definitieve versie wordt verwacht eind september 2019). Opgelet! Hoewel de lesrooster via de studiegids bij de start van elk semester geactualiseerd wordt, zullen laattijdige wijzigingen niet steeds gesynchroniseerd zijn. Bekijk dus voor de zekerheid altijd de individuele lesroosters op deze website en berichten op leerplatformen.

Examenroosters zijn beschikbaar via OASIS onder ‘mijn kalender’.