Coronavirus

Algemene updates/nieuws per partnerinstelling

UGent: www.ugent.be/coronavirus

VUB: https://www.vub.be/coronavirus#stand-van-zaken

KU Leuven: https://www.kuleuven.be/coronavirus/

UHasselt: https://www.uhasselt.be/coronavirus

UAntwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatie/in-de-kijker/faqs-coronavirus/maatregelen-studenten/

Facultaire webpagina (FLW UGent) met handige informatie voor o.a. studenten  https://www.ugent.be/lw/nl/actueel/nieuws/coronavirus.htm

Vakgebonden updates/nieuws: bekijk de cursussites op de verschillende leerplatforms!

Google doc studentenvertegenwoordigers Magedi

Google doc studentenraad FLW UGent

Welzijn & begeleiding