Schakelprogramma

Schakelprogramma Master Gender en Diversiteit

Het schakelprogramma geeft toegang tot de Master Gender en Diversiteit. Het schakelprogramma wordt ingericht door de UGent.

Startdag/Welkomstmoment

Datum: 20 september 2018
Tijdstip + plaats: algemene introductie van 11.00 – 12.30 auditorium 5 Jeanne Wiemer, Blandijnberg 2, tweede verdieping) + specifieke sessie in namiddag van 14u-15u (leslokaal 100.035, Blandijnberg 2, gelijkvloers)

Doelgroep

Het schakelprogramma is toegelaten voor studenten met een professionele bachelor in de studiegebieden:

  •   Onderwijs
  •   Sociaal-agogisch werk

Via de UGent studiekiezer kun je bekijken welke richtingen er precies onder deze twee studiegebieden vallen.

Motivatie

Sinds de invoering van de Master Gender en diversiteit krijgen docenten en de trajectbegeleider van  de opleiding regelmatig vragen van studenten met een professioneel bachelordiploma om toegelaten te worden tot de Master Gender en Diversiteit. Deze groep studenten werd tot voor kort uitgesloten van de master.
Om tegemoet te komen aan deze vraag werd er nagedacht over een schakelprogramma. Er werd gepoogd om naar analogie met de rechtstreekse toelatingsvoorwaarden tot de Master Gender en Diversiteit een doelgroep uit gelijke studiegebieden van professionele bachelors toe te laten.

Programma en lesrooster

Het schakelprogramma kan gevolgd aan de Universiteit Gent. Meer informatie over het schakelprogramma vind je in de online UGent opleidingsfiche van de Master Gender en Diversiteit.

Informatie over het programma en de individuele cursussen van het schakelprogramma valt online te raadplegen in de studiegids.

Ook het lesrooster kan online worden geraapleegd voor de eerste semester en tweede semester. In het lesrooster worden de lokalen vaak aangeduid met afkortingen. Via deze link kan je een overzicht raadplegen waarvoor de afkortingen staan. Wijzigingen in lokalen of tijdstip zijn mogelijk, dus kijk het lesrooster en zeker de aankondigingen via Minerva-cursussite regelmatig na.