Startdag!

Startdag masterstudenten: vrijdag 21 september 2018 (9u – 12u)

De startdag is een welkomsmoment voor de masterstudenten Gender en Diversiteit georganiseerd. Op dit infomoment krijg je alle nodige praktische informatie, kun je vragen stellen, en leer je jouw medestudenten kennen. Het is dus een belangrijke dag om bij te zijn! Kleine wijzigingen in het concrete programma zijn nog mogelijk.

De startdag gemist? Geen probleem, bekijk hier de powerpointpresentatie. Bekijk zeker ook de praktische gids!

INTERUNIVERSITAIRE MASTER GENDER EN DIVERSITEIT
UGent – VUB – KU Leuven – UAntwerpen – Uhasselt
ACADEMIEJAAR 2018-2019

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST, 21 september 2018, 9u – 12U, Ravensteingalerij 49-50, Mezzanine-zaal, BOZAR, Brussel (zie routebeschrijving onderaan)

 

PROGRAMMA

9:00 – 9:15: Verwelkoming (Prof.dr. Chia Longman – Opleidingscoördinator)

9:15 – 10:00 Informatie over het studieprogramma

 • Overzicht vakken en motivatie opbouw (Prof. dr. Chia Longman)
 • Korte toelichting vaste en flexibele stamvakken door betrokken lesgevers
 • Toelichting stage en masterproef: zie onderaan

10:00 -10:15    Pauze

10:15-11:15    Samenstellen van curriculum en praktische informatie (Els Wille)

 • Hoofdinschrijving en gastinschrijvingen
 • toegang tot digitale leeromgeving van verschillende universiteiten
 • studentenkaarten/faciliteiten aan verschillende universiteiten
 • samenstelling curriculum
 • studenten met bijzonder statuut of werkstudentenstatuut
 • studievoortgangsbewaking en leerkrediet
 • studentenvertegenwoordiging in opleidingscommissie
 • faciliteiten in het BOZAR-gebouw

11:15 -12:00: Vragen en informele kennismaking

 Belangrijk! Van studenten wordt verwacht dat zij op de startdag een voorstel van individueel studieprogramma hebben gemaakt, zeker wat betreft de drie flexibele stamvakken. Omwille van teleclassing faciliteiten is het belangrijk dat we zo snel  mogelijk zicht hebben op wie welk flexibel stamvak zal volgen en wie gebruik wil maken van teleclassing.

Routebeschrijving:

Te voet vanaf Brussel Centraal-station: neem de grote trap naar de hoofdingang en de gang bovenaan rechts: volg ‘Ravensteingalerij’; steek over en ga helemaal door de galerij. Neem de trappen aan de linkerzijde. De Mezzanine-zaal vind je op het einde (nr. 49-50).

Aandacht! Uitgebreide info over stage en masterproef wordt gegeven op aparte infomomenten:

 • Stage: 25/9 om 13u door dr. Corine Van Hellemont, Mezzanine-zaal, Bozar
 • Masterproef: 2/10 om 12u door dr. Sabrina Vandevelde, Mezzanine-zaal, Bozar

Deze extra infomomenten worden dus aansluitend op de lessen van de vaste stamvakken georganiseerd.