Startdag!

Startdag masterstudenten: vrijdag 21 september 2018 (9u – 12u)

De startdag is een welkomsmoment voor de masterstudenten Gender en Diversiteit georganiseerd. Op dit infomoment krijg je alle nodige praktische informatie, kun je vragen stellen, en leer je jouw medestudenten kennen. Het is dus een belangrijke dag om bij te zijn! Kleine wijzigingen in het concrete programma zijn nog mogelijk.

Via volgende links kan je de ppt van de vorige startdag (2017) en de praktische gids 2017 bekijken. Beide documenten zullen begin september 2018 geüpdatet worden.

INTERUNIVERSITAIRE MASTER GENDER EN DIVERSITEIT
UGent – VUB – KU Leuven – UAntwerpen – Uhasselt
ACADEMIEJAAR 2018-2019

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST, 21 september 2018, 9u – 12U, BOZAR, Brussel

 

PROGRAMMA

9:00 – 9:15: Verwelkoming (Prof.dr. Chia Longman – Opleidingscoördinator)

9:15 – 10:00 Informatie over het studieprogramma

 • Overzicht vakken en motivatie opbouw (Prof. dr. Chia Longman)
 • Korte toelichting vaste en flexibele stamvakken door betrokken lesgevers
 • Informatie over de masterproef (Prof. dr. Chia Longman en Sabrina Vandevelde)
 • Informatie over de stage (Prof. dr. Chia Longman en Corine Van Hellemont)

10:00 -10:15    Pauze

10:15-11:15    Samenstellen van curriculum en praktische informatie (Els Wille)

 • Hoofdinschrijving en gastinschrijvingen
 • toegang tot digitale leeromgeving van verschillende universiteiten
 • studentenkaarten/faciliteiten aan verschillende universiteiten
 • samenstelling curriculum
 • studenten met bijzonder statuut of werkstudentenstatuut
 • studievoortgangsbewaking en leerkrediet
 • studentenvertegenwoordiging in opleidingscommissie
 • faciliteiten in het BOZAR-gebouw

11:15 -12:00: Vragen en informele kennismaking

 

 Belangrijk! Van studenten wordt verwacht dat zij op de startdag een voorstel van individueel studieprogramma hebben gemaakt, zeker wat betreft de drie flexibele stamvakken. Omwille van teleclassing faciliteiten is het belangrijk dat we zo snel  mogelijk zicht hebben op wie welk flexibel stamvak zal volgen en wie gebruik wil maken van teleclassing.