Studentenkalender 2017-18

Interuniversitaire master Gender en Diversiteit: studentenkalender 2017-18

Onderstaande kalender is gebaseerd op de academische kalender van de coordinerende instelling, de UGent. Maar let op: de master Gender en Diversiteit is een interuniversitaire master. Dat betekent dat mogelijk aan de andere universiteiten andere afspraken gelden, bijvoorbeeld wat betreft verlofdagen, en de start van het tweede semester. Check daarom steeds voor ieder vak opnieuw de data van de specifieke onderwijsinstelling (zie link onderaan).

Onderwijs- en examenperiodes UGent

Eerste semester
• ma 25-09-2017: start academiejaar 2017-2018
• ma 25-09-2017 t.e.m. za 16-12-2017: 12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester
• ma 18-12-2017 t.e.m. za 23-12-2017: 1 week inhaalactiviteiten
ma 25-12-2017 t.e.m. za 06/01/2018: 2 weken kerstreces
• ma 08-01-2018 t.e.m. za 03-02-2018: 4 weken eerstesemesterexamenperiode

Opgelet! Het is belangrijk om naast je inschrijving aan de Ugent, ook te registreren aan de onderwijsinstelling van waaruit het vak (flexibel vak of keuzevak) wordt gedoceerd. Verder is er ook nog de mogelijkheid om een goedgekeurd curriculum aan te passen. Meer informatie omtrent de concrete procedure kan je via deze link terugvinden
In dit laatste geval dien je je ook nog eens te registreren voor mogelijks nieuwe keuzes.

Tweede semester
ma 05-02-2018 t.e.m. za 10-02-2018: 1 week intersemesteriële vakantie
• ma 12-02-2018 t.e.m. za 31-03-2018: 7 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
ma 02-04-2018 t.e.m. za 14-04-2018: 2 weken paasreces
• ma 16-04-2018 t.e.m. za 19-05-2018: 5 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
• ma 21-05-2018 t.e.m. za 26-05-2018: 1 week inhaalactiviteiten
• ma 28-05-2018 t.e.m. za 07-07-2018: 6 weken tweedesemesterexamenperiode
ma 09-07-2018 t.e.m. za 18-08-2018: 6 weken zomerreces
• ma 20-08-2018 t.e.m. za 15-09-2018: 4 weken tweedekansexamenperiode
• ma 17-09-2018 t.e.m. za 22-09-2018: 1 week feedback alle examenperiodes en
heroriëntaties

Studentenkalender met belangrijke data per maand

September 2017
Ma 25 September: Start academiejaar 2017-2018
Startdag MaGeDi: wordt nog aangekondigd

November 2017
Woe 1 november: Allerheiligen, UGent gesloten
Do 2 november: Allerzielen, UGent gesloten
Vrij 3 november: vast opgelegde verlofdag, UGent gesloten
Woe 15 november: Koningsdag, UGent gesloten

December 2017
Ma 25 december: Begin kerstreces

Januari 2018
Za 6 januari: Einde kerstreces
Ma 8 januari: Begin 4 weken eerstesemesterexamenperiode

Februari 2018
Za 3 februari: Einde 4 weken eerstesemesterexamenperiode
Ma 5 februari: Begin intersemestriele vakantie
Za 10 februari: Einde intersemestriële vakantie

Maart 2018
Vr 23 maart: Dies Natalis, UGent gesloten

April 2018
Ma 2 april: Begin paasreces
Za 14 april: Einde paasreces

Mei 2018
Di 1 mei: Feest van de Arbeid, UGent gesloten
Do 10 mei: O.L.H. Hemelvaart, UGent gesloten
Vr 11 mei: vastgelegde verlofdag, UGent gesloten
Ma 21 mei: Pinkstermaandag, UGent gesloten
Ma 28 mei: Begin 6 weken tweedesemesterexamenperiode

Juli 2018
Za 7 juli: Einde 6 weken tweedesemesterexamenperiode
Ma 9 juli: Begin zomerreces
Woe 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap, UGent gesloten

Augustus 2018
Wo 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag
Za 18 augustus: Einde zomerreces
Ma 20 augustus: Begin 4 weken tweedekansexamenperiode

September 2018
Za 15 september: Einde 4 weken tweedekansexamenperiode
Ma 17 september: Begin 1 week feedback alle examenperiodes
Za 22 september: Einde 1 week feedback alle examenperiodes
ma 24 september: start academiejaar 2018-2019

 

Links academische kalenders 2017-2018