Staf en opleidingscommissie

Docenten

Aan de opleiding zijn docenten verbonden vanuit de vijf Vlaamse universiteiten. Zij werken in vakgebieden zoals genderstudies, moraalwetenschappen en filosofie, sociologie, politicologie, geschiedenis, economie, rechten, communicatiewetenschappen, literatuur, ontwikkelingsstudies, orthopedagogiek, psychologie, antropologie, kunstwetenschappen, criminologie, religie-studies en theologie.

 • Prof. dr. Chia Longman – opleidingsvoorzitter, cursus Gender & Intersectionality, stage, onderzoekstaak schakelprogramma.
 • Prof. dr. Piet Van Avermaet  – voorzitter toetscommissie, cursus
  Dynamische en complexe processen van migratie, integratie en sociale
  participatie
 • Prof. dr. Gily Coene en Dr. Sophie Withaeckx – cursus Overzicht Feministisch Denken
 • Prof. dr. Veerle Draulans – secretaris opleidingscommissie, seminarie Diversiteit- en Gendertheorieën; Gender en Diversiteit: Wetenschap en zorg
 • Dr. Serena D’Agostino  – cursus Gender, Diversity & Politics.
 • Prof. dr. Gita Deneckere – cursus Feminisme en Diversiteit in Transnationaal  Historisch Perspectief
 • Dr. Julie Carlier – verantwoordelijke internalitonalisering, cursus Feminisme en Diversiteit in Transnationaal Historisch Perspectief & Gender and globalisation
 • Prof. dr. Patrizia Zanoni  & Dr. Frederike Scholze – cursus Diversity, Inequality and Inclusion in Organizations
 • Prof. dr. Petra Ahrens – cursus Gender en Diversiteit in Europese en Internationale Politiek
 • Prof. dr. Henk de Smaele – cursus History of the Body, Gender and Sexuality
 • Prof. dr. Sofie van Bauwel – cursus Media en Gender

Trajectbegeleider

Els Wille, UGent

Algemene Coördinatie opleiding: 

Dr. Sabrina Vandevelde, UGent.

Coördinator Stage & Schakelprogramma:

Dr. Corine Van Hellemont, UGent

Opleidingscommissie 2017-2018:

 • Opleidingsvoorzitter: Chia Longman
 • Secretaris examencommissie: Chia Longman
 • Secretaris opleidingscommissie:  Veerle Draulans
 • Voorzitter toetscommissie: Piet Van Avermaet
 • Leden: Chia Longman, Piet Van Avermaet, Gita Deneckere, Julie Carlier (UGent); Sophie Withaeckx (tvv Gily Coene), Karen Celis (VUB); Veerle Draulans, Karen Phalet (KU Leuven); Petra Debusscher (tvv Petra Meier) (pvv Henk De Smaele) (UAntwerpen);  Patrizia Zanoni (pvv Koen Van Laer) (UHasselt)
 • studentenvertegenwoordigers: Janne Vanhoof, Carolien Vekemans en Maryse De Waele (pvv Jasper De Cnuydt en Joke Sonjeau)
 • AAP/ATP: Eline Huygens, Els Wille en Sabrina Vandevelde

Data opleidingscommissie 2017-2018:

 • maandag 23/10/2017: 9:30 – 12:00 (OC)
 • woensdag 6/12/2017: 9:30 – 12:00 (OC)
 • dinsdag 23/1/2018:  OC in de voormiddag (9:30 – 12:00), EC in de namiddag (13:00 – 15:00)
 • woensdag 21/3/2018: 9:30 – 12:00 (OC)
 • dinsdag 26/6/2018: OC in de voormiddag (9:30 – 12:00), EC in de namiddag (13:00 – 15:00)
 • dinsdag 28/8/2018: OC in de voormiddag (9:30 – 12:00), EC in de namiddag (13:00 – 15:00)

Taken van de opleidingscommissie:

De inrichtende universiteiten richten een interuniversitaire opleidingscommissie op met vertegenwoordigers van de vijf universiteiten. Deze opleidingscommissie omvat:

 • 8 docenten van de opleiding (met leden van elke universiteit); waarvan één verantwoordelijk is voor het volledige opleidingsprogramma (= voorzitter van de opleidingscommissie, ook ‘programmadirecteur’ genoemd)
 • 3 afgevaardigden van de studenten voor de masteropleiding
 • 1 afgevaardigde van het (buitengewoon) (assisterend) academisch personeel (BAP/AAP) dat bij de masteropleiding betrokken is
 • Deze opleidingscommissie vergadert onder voorzitterschap van de verantwoordelijke voor het opleidingsprogramma die is aangeduid door de partneruniversiteiten.

De opleidingscommissie adviseert de universiteitsbesturen over:

 • het opleidingsprogramma
 • de leerresultaten, doelstellingen en eindtermen van het programma
 • de vertaling van leerresultaten, doelstellingen en eindtermen naar structuur, inhoud en vormgeving van het programma
 • de onderwijskwaliteit van de opleiding
 • de toelatingsvoorwaarden
 • welke opleidingsonderdelen aan welke universiteit gedoceerd worden en de toewijzing van leeropdrachten
 • financiële afspraken
 • samenstelling van de examencommissie

De opleidingscommissie formuleert beslissingen en adviezen bij voorkeur bij consensus naar de besturen van de inrichtende universiteiten. Enkel in uitzonderlijke gevallen beslist men bij meerderheid van de stemgerechtigde aanwezige leden op voorwaarde dat de helft plus één van de leden aanwezig is. Stemgerechtigd zijn de officiële vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers in het bezit van een volmacht.