Roosters

Via onderstaande links kan je de lesroosters voor AJ 2018- 2019 downloaden:

Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk, maar deze zullen steeds via deze webpagina aangekondigd worden

De studiegids voor de master Gender en Diversiteit kan hier worden bekeken. Via het keuzemenu in de rechterbovenhoek, kan je ook per semester een lesrooster bekijken (incl. roostering keuzevakken – definitieve versie wordt verwacht eind september 2018).

Examenroosters zijn beschikbaar via OASIS onder ‘mijn kalender’.