Roosters

Via onderstaande links kan je de lesroosters downloaden:

De studiegids voor de master Gender en Diversiteit kan hier worden bekeken. Via het keuzemenu in de rechterbovenhoek, kan je ook per semester een lesrooster bekijken (incl. roostering keuzevakken – definitieve versie wordt verwacht eind september 2017).

Examenroosters zijn beschikbaar via OASIS onder ‘mijn kalender’.