Contact

Master Gender & Diversiteit + Schakelprogramma

Algemene coördinatie
Sabrina Vandevelde
UGent, Rozier 44, lokaal C.010
tel. 09 264 37 03
Sabrina.Vandevelde@UGent.be

Stagecoördinatie
Corine Van Hellemont
UGent, Rozier 44, lokaal C.010
tel. 09 264 37 03
Corine.Vanhellemont@UGent.be

Trajectbegeleider
Els Wille
UGent, Blandijnberg, lokaal. 05.03.100.018
tel. 09 264 40 57
Els.Wille@UGent.be
Online een afspraak maken.

Nieuwberichten/mededelingen Facebook-pagina

Eline Huygens
UGent, Rozier 44
Eline.Huygens@ugent.be

Ombudspersoon

Ombudspersoon Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent:
Prof. dr. Francis Maes,
Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
Technicum blok 4, 2de verdieping lokaal 052
Email: Francis.Maes@UGent.be