Junior researcher for a 2 year project on identity dilemmas of migrants

The research group ‘Multimodality, Interaction and Discourse’ (MIDI) of the Faculty of Arts and the ‘Center for Social and Cultural Psychology’ (CSCP) of the Faculty of Psychology and Educational sciences at the University of Leuven, Belgium, invite applications for a two year junior researcher-position on the interdisciplinary project: ‘Identity negotiation of upwardly mobile migrants – combining interactional sociolinguistic and social psychological analysis to advance our understanding of self-group affiliation and distancing’.

More information: https://academicpositions.be/ad/ku-leuven/2018/junior-researcher-for-a-2-year-project-on-identity-dilemmas-of-migrants/110734.

You can apply for this job no later than May 21, 2018 via the online application tool

 

Vacature projectmedewerker diversiteit KUL

De KU Leuven zoekt een projectmedewerker diversiteit. Het gaat om een voltijdse positie voor 1 jaar.  Ze zoeken specifiek naar iemand met het profiel van een master in de genderstudies (of gelijkwaardig) met interesse voor wetenschap en technologie en kennis van statistische dataverwerking.

Hier kan je de vacature bekijken: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/54435321.

Solliciteren kan tot en met 19 november 2017.

Vacature PhD: onderzoeksgroep SEIN (UHasselt)

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

doctoraatsbursaal Management van etnische diversiteit in organisaties

Achtergrond
De onderzoeksgroep SEIN voert onderzoek naar diversiteit in organisaties en op de arbeidsmarkt. Diversiteit verwijst naar socio-demografische identiteiten, bv. gender, etniciteit/afkomst, cultuur, taal, religie, klasse, leeftijd en handicap, die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties in werkomgevingen beïnvloeden. Het onderzoek van SEIN dekt de economische, sociale en ethische dimensies van diversiteit, met specifieke aandacht voor machtsrelaties en (on)gelijkheid. Daarnaast ondersteunt SEIN projecten die gelijke kansen en inclusie willen bevorderen. Meer informatie op www.uhasselt.be/SEIN.
SEIN biedt een intellectueel stimulerende werkomgeving in een team bestaande uit junior en meer ervaren onderzoekers, toegang tot Vlaamse, nationale en internationale onderzoeksnetwerken, een aantrekkelijk inkomen en de mogelijkheid tot (korte) onderzoeksverblijven in het buitenland.
Functie-inhoud
Om de etnische diversiteit in hun personeelsbestand te managen, implementeren organisaties in Europa steeds vaker diversiteitsmanagement (DM) praktijken. Ondertussen blijft het echter onduidelijk hoe etnische diversiteit het best kan gemanaged worden. Dit probleem kan gelinkt worden aan het feit dat de wetenschappelijke literatuur rond DM vooral organisaties in de V.S. heeft bestudeerd. Gezien de belangrijke verschillen in de sociale, economische, demografische en wettelijke context kunnen praktijken uit onderzoek in de V.S. echter niet zomaar in Europa toegepast worden.
Dit doctoraal onderzoek focust op de bundels DM praktijken die organisaties implementeren om etnische diversiteit te managen en om te gaan met specifieke DM uitdagingen in België. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van verschillende actoren (bvb. managers, personeelsleden, vakbonden, diversiteitsconsulenten,…) in de totstandkoming van DM praktijken. Dit project zal gebruik maken van kwalitatieve onderzoeksmethoden (diepte gevalsstudies).
Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur, Sociologie, Psychologie, Antropologie, Gender en diversiteit (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Je bent intellectueel nieuwsgierig en analytisch ingesteld.
 • Je hebt een passie voor onderzoek.
 • Je haalde minstens één keer onderscheiding tijdens je hogere studies.
 • Je hebt interesse in diversiteit en gelijke kansen; vertrouwdheid met deze onderwerpen strekt tot aanbeveling.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk).
 • Je hebt een sterke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent vertrouwd met kwalitatieve onderzoeksmethoden; ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een proactieve, autonome werkattitude.
 • Je functioneert goed in team.
Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Twee jaar, verlengbaar met twee jaar mits gunstige evaluatie
Personeelsvoordelen
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
De interviews zullen plaats vinden op 3 en/of 4 oktober 2017.
Kandidaatstelling
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 24 september 2017.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
Prof. dr. Koen VAN LAER, +32-11-268677, koen.vanlaer@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!

 

Vacature: Assistent domein politieke wetenschappen (UAntwerpen)

Het Departement Politieke Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen zoekt een voltijds Mandaatassistent in het domein politieke wetenschappen

Jouw opdracht

 • Je staat in voor onderwijsondersteuning en dienstverlening binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen.
 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein gender en politiek in één van de onderzoeksgebieden van de onderzoeksgroep Citizenship, Equality & Diversity en dingt in dit kader mee naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen.

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van master in de politieke wetenschappen, bestuurskunde, communicatiewetenschappen, sociologie, sociale wetenschappen of sociaaleconomische wetenschappen en aanverwante disciplines (ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen).
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je legt in je onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Wij bieden

 • een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar, twee maal hernieuwbaar voor dezelfde periode na positieve evaluatie;
 • datum van indiensttreding is 1 oktober 2017;
 • een voltijdse brutomaandwedde die varieert van € 3.208,55 tot € 5.429,85;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 21 mei 2017.
 • Bij je sollicitatie voeg je een document van 1000-1500 woorden waarin je een voorstel van doctoraatsproject uiteenzet.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. Petra Meier (petra.meier@uantwerpen.be; Tel. 03 265 55 93).

De vacature kan nagelezen worden via deze link.

VACATURE PhD-onderzoeker (RHEA) “Partnergeweld: impact, processen en beleid in België”

RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de Vrije Universiteit Brussel werft een doctoraal onderzoeker aan in kader van het BRAIN-project “Intimate Partner Violence (IPV): impact, processes, evolution and related public policies in Belgium”. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De vacature kan je raadplegen via deze link: VACATURE PhD_IPV.

Vacature UCCL: Onderzoeker in het domein van agressie (70%)

Aan de UCCL is er een vacature voor een onderzoeker in het domein van agressie (70%). Meer informatie vind je hieronder en via deze link.

Opdracht en verantwoordelijkheden:

Eén van de speerpunten van de expertisecel Empowering people is het bestuderen van de verschijningsvormen van agressie en het ontwikkelen van een aanpak op maat. Voor een opdracht voor het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zoeken we een ervaren onderzoeker. Het onderzoek heeft tot doel om de kenmerken, het voorkomen en de aanpak inzake seksisme in verschillende contexten in kaart te brengen. Het onderzoek heeft drie doelstellingen: (1) het in kaart brengen van de betekenisgeving aan, ervaringen met, attitude tegenover en kennis over seksisme, (2) het ontwikkelen van een vragenlijst die het mogelijk maakt om deze aspecten van seksisme te meten bij individuen en tenslotte (3) het ontwikkelen van een zelfscan die als sensibiliseringstool kan ingezet worden. De onderzoeker wordt betrokken bij de realisatie van elk van deze doelstellingen en staat vooral in voor de literatuurstudie, een inhoudsanalyse van Engelstalige teksten, de organisatie van focusgroepen (in het Nederlands) en de verwerking en rapportering hiervan, en de uitwerking van een sensibiliseringstool.

Profiel:

 • Je hebt minstens een masterdiploma in de sociale of humane wetenschappen (psychologie, criminologie, pedagogie, seksuologie, sociologie, antropologie, gender en diversiteit) of aanverwante diploma’s.
 • Je bent vertrouwd met of heb minstens affiniteit met onderzoek naar agressie, gender, diversiteit en gelijke kansen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met kwalitatief onderzoek, en met de dataverzameling, -analyse en –rapportering in het kader hiervan. Ervaring met focusgroep gesprekken en inhoudsanalyse is een troef.
 • Je hanteert een correct en wetenschappelijk taalgebruik. Bovendien ben je in staat om wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier te rapporteren.
 • Je bent in staat om juridische teksten te lezen en te interpreteren.
 • Je hebt minstens een goede passieve kennis van de Engelse en Franse taal (bv. om Engelstalige literatuur te lezen en Franstalige gesprekken te analyseren).
 • Je kan omgaan met strakke deadlines en weet deze te respecteren.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in de context van een team.

Aard van de betrekking en bezoldiging:

 • Contractueel bediende, bezoldiging in een organisatie-eigen barema A21/35 voor bedienden (master) alsook maaltijdcheques ter waarde van 5.7€
 • Contract van bepaalde duur voor de periode van 6 maanden (mei-oktober 2017)
 • Tewerkstelling van 70%
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • Bij werving kunnen een aantal jaren nuttige beroepservaring worden erkend.

Datum indiensttreding:

1 mei 2017

Tewerkstelling

In UCLL, Gezondheid en Welzijn, Campus Diepenbeek.

Meer informatie over de missie, visie en strategische prioriteiten van de hogeschool vind je op www.ucll.be .

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste op 5 april 2017 (12:00). Voor meer informatie kan je terecht bij Anne Groenen, Hoofd onderzoek Gezondheid en welzijn, anne.groenen@ucll.be of bij Sandra Martin, Hoofd dienstverlening Gezondheid en welzijn, sandra.martin@ucll.be.

Selectiemethode

Preselectie op basis van de sollicitatiedossiers, gevolgd door een selectie-interview.