Lezingen Christendom en Seksualiteit

Lezingenreeks over christendom en seksualiteit, met enkele lezingen gericht op gender, georganiseerd door het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en
de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent.

De lezingen zijn bestemd voor een breed publiek. Ze zijn gratis voor studenten en personeel van de Associatie AUGent.

Meer informatie: http://www.csct.ugent.be/lezingen of deze flyer.

Hoe doofbewust is het hoger onderwijs in Vlaanderen?

Hoe doofbewust is het hoger onderwijs in Vlaanderen? Bieden hogescholen en universiteiten dove studenten dezelfde kansen als niet-dove studenten? Welke faciliteiten kunnen we aanvragen? Welke faciliteiten vragen dove studenten het meest aan? Zijn deze faciliteiten voldoende voor inclusief onderwijs? Wat is inclusief onderwijs? Hoe ziet een doofbewuste hogeschool/universiteit eruit?

Op al deze vragen proberen wij een antwoord te zoeken op ons debat in Antwerpen op 27 november. Eerst leggen we deze – en andere – vragen voor aan ons panel van experts. Daarna verwachten we inbreng van dove en slechthorende studenten zelf: wat is jullie ervaring in het hoger onderwijs?

Ons panel bestaat uit:
– Marieke Kusters (Doof Vlaanderen)
– Goedele De Clerck (SIHO, Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs)
– Wim Schramme (dienst functiebeperking KULeuven)
– Lennert De Crom (dove student)

Er zijn tolken VGT en schrijftolken aanwezig.

De deuren openen om 19u30. We beginnen met het debat om 20u en sluiten af om 22u. Daarna is er nog de mogelijkheid om rustig wat na te praten.

Meer informatie: https://www.facebook.com/events/911763505681772/

Symposium Gender & Emoties – 9 november

Op vrijdag 9 november 2018 vindt het symposium ‘Gender en Emoties’ plaats in de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Vijf sprekers presenteren hun onderzoek in sociale, culturele en politieke geschiedenis van gender en emoties. Het symposium opent met een lezing van Tine van Osselaer (UA).

Voor verdere info en inschrijvingen: Laura.Nys@UGent.be

Symposium Gender & Emoties – 09.11.2018

Gender equality through digitalization – The power of digital literacy in the Global South

What are the effects of digitalization on gender equality? How does digitalization affect women’s individual conditions and social positioning – in the family, community and society more broadly? What are the literacies of the 21st century?

The Advisory Council on Gender and Development (ARGO-CCGD) invites you to reflect on the questions on 19 October 2018, together with three international experts who have been invited to share their experiences in the fields of education and mobile economy.

More information

 

Avant-première “Girl” op 14 oktober

De veelgeprezen film ‘Girl’, die vanaf 17 oktober 2018 in de bioscoop te zien is, kwam tot stand mede dankzij het Transgender Infopunt en de expertise van het transgender onderzoek van de Universiteit Gent. Dit wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de ondersteuning van jaarlijks ruim 1.400 individuen en maatschappelijke actoren met allerlei vragen over het transgenderthema.

Om mensen zoals Nora Monsecour, op wie de film ‘Girl’ geïnspireerd is, nog beter te ondersteunen doen we een beroep op jou.

Op 14 oktober 2018 om 10u30 kan je de film ‘Girl’ van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont in avant-première bekijken tijdens een benefietvoorstelling in Kinepolis Gent. In aanwezigheid van regisseur Lukas Dhont (regisseur) en Nora Monsecour (op wie de film is gebaseerd), alsook prof. Guy T’Sjoen en prof. Joz Motmans van het Transgender Infopunt en bezielers van transgender onderzoek.

Een ticket kost 25 euro en de opbrengst gaat integraal naar het UGent transgender onderzoek. Tickets bestellen doe je via deze link.

Meer informatie: http://transgenderinfo.be/avant-premiere-girl-op-14-oktober/

Lokaal is niet banaal. De verkiezingen: feministische perspectieven

In oktober stemmen we opnieuw voor de gemeente- en provincieraad. Op de volgende Avond van Sophia wordt gereflecteerd over de inzet van deze lokale verkiezingen, in het algemeen, maar vooral vanuit feministisch en intersectioneel perspectief.

De laatste decennia hebben feministische pioniers kwesties zoals quota, politieke vertegenwoordiging en pariteit met wisselend succes op de politieke agenda gezet. Deze debatten focussen in hoofdzaak op vrouwen. Wat met andere sociale groepen en minderheden? Een intersectionele aanpak laat beter toe de gelaagdheid van de Belgische samenleving en de interactie tussen onder andere klasse, gender, etniciteit, leeftijd, dis/ability… in kaart te brengen.

Worden feministische eisen gehoord en zichtbaar gemaakt op een lokaal niveau? Welke kandidaten hebben macht en hoe gebruiken ze die macht? Op welke kiezers is lokale politiek afgestemd en wie wordt buitengesloten? Zijn er andere vormen van politieke organisatie die inclusiviteit en participatie sterker in de hand werken?

Deze vragen en meer worden besproken in een interactief panelgesprek met Petra Meier (UA, moderator), Karen Celis (VUB), Gratia Pungu (ambtenaar, feministisch activist en vakbondsafgevaardigde ABVV), Emilie Van Hautte (ULB), Hilde Van Wichelen (Gemeenteraadslid Leuven) en Fatima Zibouh (ULg).

Volg het evenement op Facebookhttps://www.facebook.com/events/265138497454429/
Flyer: hier
Registratie:
 https://goo.gl/forms/fprGAQdPVwNgtaOa2

Critical Ethnographic Research Seminar: Lectures

The Centre for Research on Culture and Gender is happy to announce three lectures that take place in the framework of the Critical Ethnographic Research Seminar: Critical Ethnography and Feminist Epistemology.

  • 17 September 2018, 9:15-11:30 – Maria do Mar Pereira (The University of Warwick, UK): When feminist ideals clash with ethnographic realities: The surprises and dilemmas of contemporary feminist ethnography
  • 18 September 2018, 9:30-11:30 – Elizabeth Ettorre (University of Liverpool, UK): Autoethnography as feminist method: Storying the feminist ‘I’
  • 19 September 2018, 9:30-11:30 – Don Kulick (Uppsala University, Sweden): Gang rape in a Papua New Guinean village: violence, talk and nonsense

Venue: Campus Boekentoren, Rozier-Plateau Building, Lecture Hall O

Open to the public, but registration is required. Please register here for one or more of the lectures: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/ethnography

More information about the lectures and speakers: http://www.culturegender.ugent.be/node/259

The lectures are organized by the Centre for Research on Culture and Gender (Ghent University) in cooperation with the Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre (Leuven University) and RHEA Centre of Expertise Gender Diversity and Intersectionality (VUB). The event is funded by the Doctoral Schools of Ghent University, VUB and KU Leuven.

Feminist Lab 2018

Ben jij ervan overtuigd dat de wereld meer feminisme en sterke feministes nodig heeft? Dan ben jij misschien de ideale kandidaat voor het Feminist Lab van de Vrouwenraad!

Tijdens een driedaags event van 14 tot 16 september 2018 wil de Vrouwenraad jonge feministen (18 tot 30 jaar) samenbrengen om ideeën en ervaringen uit te wisselen, gesprekken te voeren en te reflecteren over feminisme en vrouwenrechten. Ze willen een participatieve leerruimte creëren waar je kan groeien en zelfvertrouwen opbouwen als feministe.

Je vindt de uitnodiging met meer informatie over het programma, praktische zaken en de selectiecriteria hier.