Re-thinking everyday academia in dialogue with decolonial, feminist and queer critique by Prof. Tamara Shefer

T. Shefer is Prof. of Women’s and Gender Studies in the Faculty of Arts at the University of the Western Cape. She has foregrounded youth, gender and sexualities in her scholarship, including a focus on HIV/AIDS, gender-based violence, masculinities, memory and post-apartheid, gender and care, and social justice and critical, feminist pedagogies in higher education. Most recent books include the edited volumes Engaging Youth in Activist Research and Pedagogical Praxis: Transnational and Intersectional Perspectives on Gender, Sex, and Race (2018, with J. Hearn, K. Ratele & F. Boonzaier) and Socially Just Pedagogies in Higher Education: Critical posthumanist and new feminist materialist perspectives (2018, Bloomsbury, with V. Bozalek, R. Braidotti & M. Zembylas).

Register here!

11/03/2019 / 14-16h / UFO-building / Room 1.1 Henri Pirenne / Sint-Pietersnieuwstraat 33-35

More information: https://www.ugent.be/en/research/devcooperation/sdgsessions.htm

 

Lezing: ‘Gendergelijkheid en reproductieve gezondheid in een veranderende humanitaire context’

Toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten blijft ongelijk voor vrouwen en mannen, jongens en meisjes over de hele wereld. Dit is des te meer het geval in situaties van verhoogde kwetsbaarheid, zoals migratiecontexten. Of het nu bij vertrek, langs migratieroutes of bij aankomst in gastlanden is, op verschillende momenten worden migranten geconfronteerd met barrières voor hun seksuele en reproductieve rechten.

In deze Kapuscinski Development Lecture zal Sarah Costa, de Executive Director van de Women’s Refugee Commission, spreken over ‘Gendergelijkheid en reproductieve gezondheid in een veranderende humanitaire context’.

Meer informatie: https://www.ucos.be/21-feb-lecture-gender-equality-and-reproductive-health-in-a-changing-humanitarian-context/

The long and winding road: 20 jaar op weg met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

I.T.E.R., ambulant centrum voor preventie, behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag, bestaat intussen 20 jaar. De weg blijft lang en kronkelend, en we verkennen steeds nieuwe inzichten en praktijken.
Prominent gastspreker is Peter Adriaenssens (prof. KU Leuven). Hij zal het hebben over de moeilijke oefening: hoe de eigen traumatische ervaringen van plegers in therapie een plek geven en hen tegelijk op hun verantwoordelijkheid voor hun daden blijven aanspreken. Nog twaalf andere sprekers zullen vanuit hun expertise getuigen over de praktijk: wat  gebeurt op de werkvloer – wat kun je doen – wat maken ze mee.

Summer School “Globalization and Diversity”

The Goettingen Diversity Research Institute is organizing the third international Summer School on “Globalization and Diversity” which will be held from 08.07.-19.07.2019 in cooperation with partner universities from Europe, the United States and Japan.

The Summer School will provide bachelor and master students with an overview of current debates on social diversity, taking place both on a global and a local scale. First, students will gain theoretical knowledge through lectures by international scholars. Secondly, they will learn about specifically German perspectives and topics related to diversity (excursions to a variety of local sites). Finally, students will be able to pursue their own research in student-led seminars.

Participation is free of charge for the selected candidates. Due to funding by the University of Göttingen the Summer School will be able to offer travel grants for international participants. The Summer School also provides free organized accommodation for the selected international participants.

For more information on the “Globalization and Diversity” Summer School, the programme and the application process see: https://www.uni-goettingen.de/de/593997.html

Application deadline is 22 January 2019. Later applications can be accepted upon request.

4 december: Studiedag 10 jaar transgender beleid in België

Op dinsdag 4 december 2018 organiseert het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) een studiedag over de sociale en juridische situatie van trans personen in België, anno 2018 met een samenvatting van het verleden en blik op de toekomst.

Verschillende experts lichten vervolgens de ‘state of the art’ op hun domein toe.

Prof. dr. Joz Motmans, coördinator van het Transgender Infopunt, stelt de resultaten van het nieuwe onderzoeksrapport ‘Leven als transgender persoon in België, tien jaar later’ voor. Het rapport handelt over de sociale en juridische situatie van trans personen in België, meer bepaald over discriminatie en ervaringen van trans personen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het IGVM.

Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir geeft een uiteenzetting over het federaal gelijkekansenbeleid voor trans personen.

Andere sprekers, waaronder vertegenwoordigers van de transgender beweging en de vrouwenbeweging, zullen in gesprek gaan over concrete situaties waar trans personen dagelijks tegenaan lopen.

Praktisch
De studiedag gaat door op dinsdag 4 december 2018 in zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, aan het station Brussel-Zuid.

De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 30 november via de website van het Instituut:: https://igvm-activiteiten.be/nl/event/25/4322

Lezingen Christendom en Seksualiteit

Lezingenreeks over christendom en seksualiteit, met enkele lezingen gericht op gender, georganiseerd door het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en
de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent.

De lezingen zijn bestemd voor een breed publiek. Ze zijn gratis voor studenten en personeel van de Associatie AUGent.

Meer informatie: http://www.csct.ugent.be/lezingen of deze flyer.

Hoe doofbewust is het hoger onderwijs in Vlaanderen?

Hoe doofbewust is het hoger onderwijs in Vlaanderen? Bieden hogescholen en universiteiten dove studenten dezelfde kansen als niet-dove studenten? Welke faciliteiten kunnen we aanvragen? Welke faciliteiten vragen dove studenten het meest aan? Zijn deze faciliteiten voldoende voor inclusief onderwijs? Wat is inclusief onderwijs? Hoe ziet een doofbewuste hogeschool/universiteit eruit?

Op al deze vragen proberen wij een antwoord te zoeken op ons debat in Antwerpen op 27 november. Eerst leggen we deze – en andere – vragen voor aan ons panel van experts. Daarna verwachten we inbreng van dove en slechthorende studenten zelf: wat is jullie ervaring in het hoger onderwijs?

Ons panel bestaat uit:
– Marieke Kusters (Doof Vlaanderen)
– Goedele De Clerck (SIHO, Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs)
– Wim Schramme (dienst functiebeperking KULeuven)
– Lennert De Crom (dove student)

Er zijn tolken VGT en schrijftolken aanwezig.

De deuren openen om 19u30. We beginnen met het debat om 20u en sluiten af om 22u. Daarna is er nog de mogelijkheid om rustig wat na te praten.

Meer informatie: https://www.facebook.com/events/911763505681772/

Symposium Gender & Emoties – 9 november

Op vrijdag 9 november 2018 vindt het symposium ‘Gender en Emoties’ plaats in de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Vijf sprekers presenteren hun onderzoek in sociale, culturele en politieke geschiedenis van gender en emoties. Het symposium opent met een lezing van Tine van Osselaer (UA).

Voor verdere info en inschrijvingen: Laura.Nys@UGent.be

Symposium Gender & Emoties – 09.11.2018

Gender equality through digitalization – The power of digital literacy in the Global South

What are the effects of digitalization on gender equality? How does digitalization affect women’s individual conditions and social positioning – in the family, community and society more broadly? What are the literacies of the 21st century?

The Advisory Council on Gender and Development (ARGO-CCGD) invites you to reflect on the questions on 19 October 2018, together with three international experts who have been invited to share their experiences in the fields of education and mobile economy.

More information